درجستجوی خوشبختی

عشق همانند خداست چون به هیچ وجه تحمل شریک را ندارد .

خدا

برام هیچ حسی شبیه تو نیست تو پایان هر جستجوی منی

تماشای تو عین آرامشه .. تو زیباترین آرزوی منی

دوستت دارم ، خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداااااااااا


+ نوشته شده در جمعه 10 اردیبهشت 1395 ساعت 09:31 ب.ظ توسط حسین نظرات |

خاطره

ﺯﻧــﺪﮔـﯽ ﺯﯾـﺒـﺎﺳـﺖ

ﯾـﻌـﻨـﯽ ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﺯ ﻫـﻤـﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــﻪ

ﺗـــﻮ ﺗــﻤـﺎﻡ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺍﻡ ﺷﺪﯼ


          
+ نوشته شده در جمعه 10 اردیبهشت 1395 ساعت 09:23 ب.ظ توسط حسین نظرات |

دلم

بی کـــــلام اینجــــا باش

فقـــــــط باش


بودنت با دل مـــــن

بی صدا هم زیباســـــت+ نوشته شده در جمعه 10 اردیبهشت 1395 ساعت 10:33 ق.ظ توسط حسین نظرات |

چقدر این متن دلنشینه

ﻭﻗﺘـــــﯽ ﺍﺯ ﯾـــــﻪ نفر ﻣﯿـــــــﺮنجی
     
     ﺣﺘـــﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﮕــــﯽ ﺑﺨـــــﺸﯿﺪیش

          ﯾﻪ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺗﻪ ﺩﻟــــﺖ ﻣﯽ ﻣـــﻮﻧﻪ
 
         ﮐﯿـــــــﻨﻪ ﻧﯿـــﺴﺖ ...
  
       ﯾﻪ ﺟــــــــﺎﯼ ﺯﺧـــــمه...
 
       ﯾﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﯿـــــــﺬﺍﺭﻩ...  
  
    ﺍﻭﺿـــــــﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻗﺒــــﻞ ﺑﺸــــﻪ...!

       ﻫـــــﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨــــﯽ

       و  ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﺍﻩ
                                         ....ﻭ ﺑﮕﯽ ﻧـــﻪ ... 
        ﺑﯽ ﻓﺎﯾـــــــﺪﻩ ﺳﺖ! 

 
      ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﯾﻦ ﻭﺳـــــﻂ ﺍﺯ ﺑﯿــــﻦ ﺭﻓﺘـــــﻪ

          ﻭ ﺟﺎﯼ ﺧــــﺎﻟﯿــــﺶ ﺗﺎ ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑــــﻨﻪ

   
    ﯾــــﻪ ﭼﯿـــــــﺰ سنگین ﻣﺜـــــــل

               ""ﺣـــــــــﺮﻣـــــﺖ ""


+ نوشته شده در پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ساعت 03:28 ب.ظ توسط حسین نظرات |

همیشه تنها


ﺍﮔﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ :          ﻋﺸﻘﻢ , ﻋﻤﺮﻡ , ﻧﻔﺴﻢ.........ﻭﻟﯽ

ﺍﻻﻥ ﻓﻘﻂ ﺷﺪﯼ ﻋﺰﯾﺰﻡ    ﺍﮔﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﯿﮕﻔﺖ :   ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻮﺍﻇﺒﺘﻢ......... ﻭﻟﯽ


ﺍﻻﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ   اﮔﻪ ﻗﺒﻼ ،   ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺘﺶ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ........ ﻭﻟﯽ


ﺍﻻﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺖ ﮐﻨﻢ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ   ﺍﮔﻪ ﻗﺒﻼ ،  ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻮﺩ ..........ﻭﻟﯽ

ﺍﻻﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ ؟؟          * ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺘﺶ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!!  

  ﺷﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ...  ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺪﯼ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺒﻮﺭﻩ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﮐﻨﻪ

  ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﺩﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ!!!!!

پس خودت محترمانه، بی سر و صدا برو...نذار خوردت کن
+ نوشته شده در جمعه 3 اردیبهشت 1395 ساعت 01:50 ب.ظ توسط حسین نظرات |

درهم و بر هم

حس وحال همه ی
ثانیه هاریخت به هم

شوق یک رابطه باحاشیه ها
ریخت به هم

گفته بودم به کسی عشق
نخواهم ورزید

آمدی وهمه ی فرضیه ها
ریخت به هم


+ نوشته شده در جمعه 3 اردیبهشت 1395 ساعت 01:44 ب.ظ توسط حسین نظرات |

مثلاً الکی ...

غم ها ارزش جنگیدن ندارند!
رهایشان کنید
غم ها آنقدر خسته اند،
که با کمترین بی توجهی،
از پای در می آیند
برای شادی بغل باز کنید،
و با امید زندگی کنید...
پس...
به لبخندتان اجازه دهید
تا دنیایتان را تغییر دهد
ولی به دنیایتان اجازه ندهید
که لبخندتان را تغییر دهد…راز سلامتی لبخند است

+ نوشته شده در جمعه 27 فروردین 1395 ساعت 09:46 ق.ظ توسط حسین نظرات |

...

خنده را

معنی سرمستی مدان...

آنکه می خندد

غمش

بی انتهاست...

+ نوشته شده در سه شنبه 10 فروردین 1395 ساعت 07:18 ب.ظ توسط حسین نظرات |

دل فریب خورده من ...

 یک  عمر ...!

     هوای دل  خود ....

داشتم  اما ....

       یک لحظه .

 نگاه " تو" ...

    به  هم  ریخت .

دلم را .

+ نوشته شده در یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 09:06 ب.ظ توسط حسین نظرات |

...

تا دیروز....

هر چی می نوشتم...

عاشقانه بود!

از امروز.....

هر چه بنویسم

صادقانه است ...!

عاشقانه..

دوستت دارم
 + نوشته شده در یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 07:34 ب.ظ توسط حسین نظرات |

مرا به خاطرت نگهدار ...

 فقط برای تو

ساکتم....!

نه اینکه فراموشت کرده باشم

صبر کردم ببینم توهم

دلتنگم می شوی..+ نوشته شده در یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 07:30 ب.ظ توسط حسین نظرات |

....


 میگویند : باران که میزند

بوی خاک بلند می شود

اما اینـجا باران که میزند

بوی "خاطره" بلند میشود
+ نوشته شده در یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 02:47 ب.ظ توسط حسین نظرات |

هرگز نمی دانید ...

هیچگاه نه به کسی بخندید نه قضاوتش کنید،

هرگز نمی دانید شاید شما هم روزی در همان شرایط قرار بگیرید
..
+ نوشته شده در شنبه 7 فروردین 1395 ساعت 10:30 ب.ظ توسط حسین نظرات |

...

تجربه، نام مستعاری است

که بر خطاهایی خود می گذاریم
.

+ نوشته شده در پنجشنبه 6 اسفند 1394 ساعت 08:18 ب.ظ توسط حسین نظرات |

ﮔﺎﻫـــــــﯽ...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ!!!

ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫـــــــﯽ...

ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯾﺴﺖ...

ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ...

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ...

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﯽ...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ...

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ اﻣﺎ...

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺟﺎﯾﺰ "ﻧﯿﺴــﺖ"

ﻭ ﺍﯾﻦ "ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ"...

ﻫﻤﺎﻥ"ﺁﺭﺯﻭ"ﻭ ﯾﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ "ﺍﺷﺘﺒـــــــﺎﻩ" ﺍﺳﺖ...

ﭼﻮﻥ"اﻭ" ﻣﺎﻝ ﺗﻮ "ﻧﯿﺴــــت..

+ نوشته شده در چهارشنبه 5 اسفند 1394 ساعت 05:53 ب.ظ توسط حسین نظرات |

شهریار

دیگران را اگر از ما خبری نیست، چه باک!

نازنینا، تو چرا بی خبر از ما شده ای!+ نوشته شده در چهارشنبه 5 اسفند 1394 ساعت 11:20 ق.ظ توسط حسین نظرات |

...

گویند دل به آن بُتِ نامهربان مده

دل آن زمان ربود که نامهربان نبود


+ نوشته شده در چهارشنبه 5 اسفند 1394 ساعت 10:27 ق.ظ توسط حسین نظرات |

دوباره تلاش کن

حتی اگر " ضربه فنی " شدی دوباره شروع کن

" ضربه مغزی " که نشدی !!!


+ نوشته شده در سه شنبه 4 اسفند 1394 ساعت 06:40 ب.ظ توسط حسین نظرات |

دیوار مهربانی

هر روز دارد

دلم "تنگ تر" می شود..!

نمی دانم، شاید هم امشب،

روی اولین "دیوار مهربانی "

آویزانش کنم..!


+ نوشته شده در سه شنبه 4 اسفند 1394 ساعت 03:45 ب.ظ توسط حسین نظرات |

. . . . . . . .

ماه فرو ماند از جمال محمّد

سرو نباشد به اعتدال محمّد


قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمّد


بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد

+ نوشته شده در یکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت 10:06 ب.ظ توسط حسین نظرات |

با تمام وجود

گاهی...
ﺩﻟم ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿم ﺑﺎﯾﺴﺘم ... ﺑﺎﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩم ﺩﺍﺩ
ﺑﺰﻧﻢ ..
ﺧﺴﺘه ﺍم . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈــه ﻫﺂ . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮف ﻫﺂ . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﯾﺪِﻫﺂ . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻨﯿﺪﻫﺂ . . .
ﺧﺴﺘه ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻡ ﻫﺂﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑـــﺂﻭﺭم ﺑﻮﺩﻧﺪ ... !!!

+ نوشته شده در سه شنبه 24 آذر 1394 ساعت 07:11 ب.ظ توسط حسین نظرات |

دوباره

  باز از نو
خط زدی دنیا رو

دیگه اصراری نیس
هرکجا خواستی برو

میگی قسمت این بود
دیر میای میری زود...

بی تعارف بردی
بازی خوبی بود...

+ نوشته شده در سه شنبه 24 آذر 1394 ساعت 02:26 ب.ظ توسط حسین نظرات |

گاهی

دوست دارم بدون پلک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم
 که سیگارم چگونه میسوزد...
شاید آخر فهمیدم...
چه لذتی میبری...
از تماشای سوختن من...

+ نوشته شده در شنبه 21 آذر 1394 ساعت 08:04 ب.ظ توسط حسین نظرات |